Skip to main content

Om SDR

Svenska Dränerares Riksförbund är en sammanslutning av  entreprenörer i Sverige som förfogar över specialmaskiner vilka främst är avsedda för jordbruksdränering. Denna entreprenörskår har ett stort kunnande i avvattningsfrågor som i mycket större utsträckning kan anlitas inom ett vidare område.

Vill du ha dränerat? Klicka här för att se vem som finns i ditt område.

Dikning med specialmaskin