Skip to main content

Partners

Pipelife Sverige AB
Rörtillverkare
www.pipelife.se 

Interdrain
Holländsk tillverkare av täckdikningsmaskiner.
www.interdrain.com 

Barth Hollanddrain
Holländsk tillverkare av täckdikningsmaskiner.
www.barthhollanddrain.nl
www.youtube.com/user/HollanddrainBV 

Mastenbroek Ltd
Engelsk tillverkare av täckdikningsmaskiner.
www.mastenbroek.com

Hüntelmann
Tysk tillverkare av täckdikningsmaskiner.
www.huentelmann.com

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet
Ingrid Wesstöm
Box 7014
750 07 Uppsala
Tel. 018-671183
ingrid.wesstrom@slu.se
www.slu.se

Biogassystem
Försäljning av reservdelar.
Tony Zetterfeldt
Tel: 0703-55 57 19
www.biogassystems.se

Terana AB
Tel. 0227-319 45
www.terana.se

Dataväxt AB
Tel. 0514- 65 02 00
www.datavaxt.se

Tranås Cementvarufabrik AB
Tel. 0140-38 65 90
www.tranascementvarufabrik.se

Jordbruksverket
www.jordbruksverket.se