Skip to main content

Svenska Dränerares Riksförbund – Från missväxt till tillväxt

SDR

Svenska Dränerares Riksförbund är en sammanslutning av entrprenörer i Sverige som förfogar över specialmaskiner.

Hitta entreprenör

SDR:s medlemmar finns representerade i hela Sverige.

Varför dränera

Det första man tänker på är att dränera bort överskottsvatten så att marken blir farbar och möjlig att odla.