Bara Mark AB

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Thomas Nilsson

Bara Anderse 365
622 58 ROMAKLOSTER

Tel: 0704-837009 (Thomas Nilsson)
E-post: info@baramark.se
Hemsida: www.baramark.se

Maskinpark

Täckdikningsplog Steenbergen Hollanddrain BSY4000X -11

2 st grusvagnar med sidotransportör

GPS/GLONASS utrustning inkl. CAD-system mm för avvägning, planering och dokumentation

2 st Åkerman EC230B

Åkerman EW200

Grävlastare Volvo 6300

Hydraulhammare Rammer G80

Bara Mark AB