Dräneringstjänst AB

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Alf Lennartsson

Hälleborg
740 47 HARBO

Tel: 070-634 85 87
Fax: 0292-305 00
E-post: draneringstjanst@telia.com
Hemsida: www.drantjanst.se

Maskinpark

Täckdikningsmaskiner:
Drainer D155 -85
Dynapack 1800 -98

Grävmaskiner:
Volvo EC 150C -95

Grusvagnar:
Graty 2st

Laserfabrikat:
Spectra 945
Mikrofyn ML 3
Mikrofyn ML 11