Skip to main content

Dikning med specialmaskinÄven ”akuta” dikningar bör ske med en viss framförhållning, så att man vid ett senare tillfälle, (vilket ofta sker) vill komplettera dikningen att omfatta omgivande marker har dimensionerat rätt, så att man inte behöver spoliera tidigare system. Vad som är viktigt i alla situationer är att upprätta en plan, så man vet hur ledningarna ligger. Den ökar trots allt värdet på marken och på utfört arbete.