Skip to main content

Dikning med specialmaskinSystemdikningen innebär en större framförhållning i planeringsstadiet, då fältarbete och kartritning tar en del tid. Täckdikningsplanen anses av många att vara en onödig utgift, men är i praktiken ett ovärderligt dokument, dels vid utförandet, då rätt dimension hamnar på rätt plats och på rätt djup. Dels som ett dokument för framtida brukare.

Dikningsmaskinerna är även lämpliga för anläggning av ytjordvärme, vattenledningar, el- och telekablar.